Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2024

Chiều ngày 09/01/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Lưu Tấn Lại, Trương Hồng Giang.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành; Văn phòng (Phòng Tổ chức - Hành chính) các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên thuộc Sở Nội vụ; Trưởng Phòng Nội vụ 18 huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu ở địa phương có lãnh đạo UBND huyện, công chức Phòng Nội vụ và các ngành liên quan thuộc huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Nội vụ không chỉ trong năm 2024, mà còn trong cả nhiệm kỳ này và giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, đề nghị từ các hoạt động thực tiễn và kết quả công tác Nội vụ ở mỗi Sở, ngành, địa phương, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân (nhất là các nguyên nhân chủ quan); chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, giúp ngành Nội vụ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Báo cáo và phóng sự tại Hội nghị cho thấy: Năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo phương châm hành động “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đối số gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh” ngành Nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, phát huy vai trò của Sở đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Sở và ngành Nội vụ đó là: 


Việc xây dựng thể chế của ngành Nội vụ bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng, khắc phục được nhiều bất cập trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, CBCCVC, chính quyền địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, trong năm, đã tập trung tham mưu tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, 06 nghị quyết cá biệt của Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiều đề án, chính sách khác.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Công tác tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVC được thực hiện kịp thời và nhiều đổi mới; các khâu trong tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng. Một số địa phương, đơn vị đã thực hiện kịp thời công tác tuyển dụng CCVC, CBCC cấp xã theo phân cấp quản lý. Trình độ, năng lực của đội ngũ CBCCVC từng bước được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính có bước chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đảm bảo theo kế hoạch.
Công tác xây dựng chính quyền được tập trung đẩy mạnh toàn diện trên các mặt. Trong đó, trọng tâm là việc tham mưu rà soát, hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.
Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp. 
Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo và đồng hành cùng dân tộc. 
Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được đổi mới làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số của ngành; đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. 
Công tác chuyển đổi số của ngành bước đầu được quan tâm, chú trọng triển khai góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận và kiến nghị, đề xuất của của các Sở, ngành, địa phương trên tất cả các lĩnh vực của ngành Nội vụ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức ngành Nội vụ thời gian qua. Và tin tưởng rằng, trong năm 2024, các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn đề ra giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế; phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.  
Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Bám sát chủ đề công tác năm 2024 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra đó là: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024” và phương châm hành động của Bộ Nội vụ, đó là: “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, Sở và toàn ngành Nội vụ tỉnh sẽ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2024.
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân thuộc các Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ tỉnh năm 2023, gồm: Quế Sơn, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My.


Tác giả: Sở Nội vụ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập