z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Núi Thành tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2023

Thực hiện Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Núi Thành về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2023; Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 28/9/2023 Đoàn kiểm tra huyện đã tiến hành kiểm tra tại 06 xã: Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, Tam Hải.


Qua kiểm tra tại các xã, Đoàn kiểm tra của huyện nhận thấy hầu hết các xã được kiểm tra đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ năm 2023, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Trong năm, Đảng ủy chưa ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác cải cách hành chính; Chưa Xây dựng và thực hiện những mô hình hay trong công tác cải cách hành chính tại địa phương; Việc tuyên truyền công tác Cải cách hành chính chưa sau rộng và hiệu quả, việc phát thanh về cải cách hành chính trên đài truyền thanh xã chưa thường xuyên, các tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của xã còn ít và chưa phong phú về nội dung; Chưa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Chưa thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến có xã còn thấp…

Để thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra của huyện đã nêu ra.

Tin: Phòng Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al