z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Xã Tiên Châu - huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 06/10/2023, UBND xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; trưởng, phó Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, hội đặc thù; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng 5/5 thôn.


Theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện Tiên Phước ban hành Quyết định  phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các phòng ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn và Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của UBND xã Tiên Châu đạt 85,82 điểm, đạt loại tốt và xếp thứ 4/15 xã, thị trấn. Bộ chỉ số cải cách hành chính xã được đánh giá, chấm điểm theo 08 lĩnh vực, tương đương với số điểm tối đa là 100 điểm, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 12,97/13,5 điểm; Cải cách thể chế đạt số điểm tuyệt đối đạt 3/3 điểm; Cải cách thủ tục hành chính đạt 17,5/21 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt số điểm tuyệt đối 6/6 điểm; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đạt 8,5/9 điểm; cải cách tài chính công đạt 3/5 điểm; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 8,78/11 điểm; Tác động của cải cách hành chính năm 2022 đạt 26,07/31,5 điểm.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo,  tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; giữ vững những tiêu chí đã đạt điểm trong năm 2022 không để mất điểm trong năm 2023. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng và trước hẹn từ 95% trở lên. Thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sai sót, trễ hạn khi giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ sai sót, trễ hạn phải có thư xin lỗi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên các lĩnh vực và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã qua đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC....

Cũng nhân dịp này, UBND xã chính thức phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về cải cách hành chính năm 2023, đồng thời cũng đề nghị tất cả cán bộ, công chức, người lao động tích cực tuyên tuyền và tham gia hội thi nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trên toàn địa bàn xã./.

Nguyễn Thị Hoàng Diễm – VP-TK[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al