z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thông báo kết quả cuộc thi Tìm hiều Cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 1)

[Trở về]

Các tin mới:

   
Sử dụng bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Ngày đăng: 8:24 | 07/04 )
Thủ tướng Chính phủ: Tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022 (Ngày đăng: 9:01 | 10/03 )
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tập trung các giải pháp căn cơ để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao (Ngày đăng: 9:04 | 10/03 )
Tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (Ngày đăng: 10:40 | 01/03 )
Bộ Nội vụ triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 (Ngày đăng: 10:09 | 25/02 )
Cải cách hành chính những kết quả đạt được trong năm 2021 của tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 9:22 | 25/01 )
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án "Cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025" (Ngày đăng: 16:03 | 11/01 )

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net