z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

NĂM 2024 QUẢNG NAM SẼ TỔ CHỨC 149 LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO 11.814 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024; theo đó trong năm 2024 sẽ tổ chức 149 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 11.814 cán bộ, công chức, viên chức.


Các lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị cán bộ, công chức, viên chức các cấp và cán bộ ngành công an tỉnh; cập nhật kiến thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các cơ quan của Đảng. tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy cơ sở, tập huấn công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập huấn cán bộ các cấp Hội năm 2024, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận và công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, tập huấn lực lượng nòng cốt CCB tỉnh, bồi dưỡng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số theo Đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bồi dưỡng dành cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện  … cho 5.999 cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức Hội.

Khối nhà nước sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lãnh đạo các cấp và ngạch công chức, tin học, ngoại ngữ theo quy định của Bộ Nội vụ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý công chức, viên chức, triển khai, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cải cách hành chính; bồi dưỡng nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PCI, DDCI; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hội, công tác văn thư, lưu trữ; bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng về đấu thầu; hướng dẫn kỹ năng xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính… cho 5.815 cán bộ, công chức, viên chức.

Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com