Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Quảng Nam sẽ xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền

Sáng nay 15.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2021.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.D

Theo Sở Nội vụ, giai đoạn 2016 - 2021 Quảng Nam đã thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; quản lý đầu tư công; tài nguyên và môi trường; quản lý ngân sách; quản lý xây dựng; giao thông vận tải và một số nội dung phân cấp khác. Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đã phát huy tính chủ động của chính quyền cấp huyện, cấp xã và các ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung phân cấp gắn với quy trình giải quyết hồ sơ công việc, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý, quy định trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan. Các nội dung phân cấp trên bước đầu đã tạo được tính đồng bộ trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ.

Tuy nhiên, các quy định về phân cấp, phân quyền thời gian qua vẫn còn hạn chế, cần được hoàn thiện. Một số nội dung phân cấp chưa tính đến yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện địa phương, chưa phù hợp, sát với cấp hành chính. Phân cấp, phân quyền trên một số ngành, lĩnh vực chưa hợp lý (còn mang tính đồng đều giữa các địa phương, chưa tính tới đặc điểm nông thôn, đô thị và khả năng quản lý, điều hành của từng cấp, từng ngành); chưa mạnh mẽ và thiếu đồng bộ về thẩm quyền quyết định và các nguồn lực, điều kiện đảm bảo thực hiện.

Theo Sở Tư pháp, từ năm 2018 đến tháng 4.2022, cơ quan này đã phối hợp các sở, ban ngành rà soát và thẩm định 454 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính đã ủy quyền là 208 thủ tục (cấp tỉnh 181 thủ tục và cấp huyện 27 thủ tục), phân cấp 26 thủ tục (14 cấp tỉnh và 12 cấp huyện) và 142 thủ tục hành chính chưa ủy quyền.

Sự ủy quyền này đã tạo tính chủ động, thuận lợi cho cơ quan được ủy quyền, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết công việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền. Tại cuộc họp, đại biểu nêu các kiến nghị liên quan đến việc xin bổ sung nhân sự, kinh phí cho đơn vị được ủy quyền, bảo đảm tính ổn định cần thời gian ủy quyền từ 3 hoặc 5 năm, đánh giá kỹ các thủ tục hành chính có liên quan đến hợp tác quốc tế, đến lợi ích quốc gia, vấn đề nhạy cảm (tôn giáo)…


Lãnh đạo các sở, ngành nêu kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh việc phân cấp, ủy quyền là chủ trương của Đảng và Nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…

Các danh mục thuộc quy định của Chính phủ buộc phải đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên quyết thực hiện. Thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cộng nguồn lực, kiện toàn đội ngũ nhân lực địa phương sẽ phải được xây dựng lộ trình cụ thể. Các sở, ngành, địa phương tùy thực tế, chủ động kiến nghị, đề xuất. Quá trình thực hiện cần theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm soát. Các sở, ngành, địa phương lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thực thi sau phân cấp là điều cần thiết.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, tỉnh sẽ xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền trình HĐND ra nghị quyết. Chính quyền sẽ dựa vào đó để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và thực thi.

Nguồn: baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập