Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

Ngày 04.02 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.
 
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
* Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trên cơ sở định hướng chiến lược của địa phương, của ngành và kế hoạch hành động về xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về ứng dụng CNTT và triển khai Chính quyền điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính.
Triển khai vận hành, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống CNTT bao gồm phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu đã đầu tư, xây dựng. Trong đó, cần tập trung triển khai vận hành tốt các hệ thống như sau: Sở Nội vụ rà soát, cập nhật, vận hành có hiệu quả hệ thống Quản lý cán bộ công chức; Sở Tư pháp: vận hành có hiệu quả phần mềm hộ tịch; Sở Công Thương: khai thác, vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh phục vụ cho việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp của tỉnh trên mạng internet...
Rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để triển khai cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên, xây dựng danh mục và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
* Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2020.
Đôn đốc, hỗ trợ các ngành, địa phương triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng CNTT đã được phê duyệt theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả.
Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng CNTT gắn kết với việc thực hiện cải cách hành chính. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lồng ghép nội dung ứng dụng CNTT trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và đào tạo nhân lực CNTT, đặc biệt là xây dựng đội ngũ chuyên gia CNTT nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng và vận hành Chính quyền điện tử của tỉnh.
* Sở Nội vụ thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng CNTT để thực hiện công tác thi tuyển, nâng ngạch công chức một cách minh bạch, công bằng và xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin quản lý, đánh giá cán bộ, công chức trên phạm vi toàn tỉnh.
* Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền về ứng dụng CNTT, Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và khai thác.
Công Vũ - P.CCHC


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập