Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

UBND huyện Nam Trà My (... group continued from the previous page. Showing 1 of 2 items.)

  81 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên
0368668125 l


lananhnoivuntm2324@gmail.com, anhntl1@quangnnam.go

UBND huyện Nông Sơn

  82 Trường Nguyễn Văn Trường
Chuyên viênUBND huyện Núi Thành

  83 Sinh Lê Văn Sinh
Chủ tịch
0862829202
02353702202

Sinhlv@quangnam.gov.vn
  84  Đức Nguyễn Văn Đức
Trưởng phòng
0978569405


Ducnuithanh72@yahoo.com.vn, Ducnv@quangnam.gov.vn
  85  Toàn Mai Ngọc Toàn
Chuyên viên
0397750883


Maingoctoan07121986@gmail.com, Toanmn@quangnam.go

UBND huyện Phú Ninh

  86 Hải Huỳnh Tấn Hải
Phó Chánh Văn phòngUBND huyện Phước Sơn

  87 Trung Lê Quang Trung
Chủ tịch
0903553199


trunglq@quangnam.gov.vn
  88 Ba Võ Văn Ba
Trưởng phòng
0973231553


bavv@quangnam.gov.vn; bachungninh@gmail.com
  89 Thành Lê Văn Thành
Chuyên viên
0965444045


vanthanhhvhc1@gmai.com; thanhlv7@quangnam.gov.vn

UBND huyện Quế Sơn

  90  Vũ Đinh Nguyên Vũ
Bí thư
0905220133


dnvu.qnam@gmail.com
  91 Nhàn Võ Văn Nhàn
Phó Bí thư
0905745892


  92 Phu Lê Công Phu
Chánh Văn phòng
02353504499


Lecongphu81@gmail.com
  93 Tuyền Đặng Thị Thanh Tuyền
Chuyên viên
0987872568


Dangthithanhtuyen3@gmail.com
  94 Linh Nguyễn Thị Thùy Linh
Trưởng phòng
0358903994


linhntt6@quangnam.gov.vn, linhnvqs@gmail.com
  95 Tùng Nguyễn Ngọc Tùng
Chuyên viên
0917184679


tungnn@ quangnam.gov.vn, ngoctungvhtt@gmail.com

UBND huyện Thăng Bình

  96 Hùng Võ Văn Hùng
Chủ tịch
0985007199


hungvv@quangnam.gov.vn
  97 Lý Trương Văn Lý
Phó Trưởng phòng
0906480798


truongvl@gmail.com; lytv@quangnam.gov.vn
  98 Phát Phan Công Phát
Chuyên viên
0914727589


pcphattb@gmail.com; phatpc@quangnam.gov.vn

UBND huyện Tiên Phước

  99 Luật Huỳnh Văn Luật
Chuyên viênUBND thành phố Hội An (Showing 1 of 6 items. Group continues on the next page.)

  100 Lý Nguyễn Minh Lý
Phó Chủ tịch
0982933107


minhlyha@gmail.com, lynm1@quangnam.gov.vn

Công chức chuyên trách CCHC

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập