Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"

Nam Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 23/02/2024, UBND huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG LÀM ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2024

Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã nhấn mạnh, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một...

QUẾ SƠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 22/02/2024, UBND huyện Quế Sơn tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị,...

QUẾ SƠN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “BỘ PHẬN MỘT CỬA THÂN THIỆN - HIỆN ĐẠI” NĂM 2024

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 7881/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải...

Nâng mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 23 tháng 1 năm 2024, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ...

HIỆP ĐỨC: TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Nhằm đẩy nhanh tiến độ chi trả chính sách anh sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

Cơ chế trao thưởng cho học sinh đoạt giải Cuộc thi “Học trò xứ Quảng”

Ngày 23/01/2024, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND quy định mức chi giải thưởng cuộc thi “Học trò Xứ Quảng” trêm địa bàn tỉnh Quảng Nam

LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM, CHỦ THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; XÁC ĐỊNH ĐẦU TƯ CHO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỂ TẠO KHÍ THẾ, ĐỘNG LỰC MỚI, GIÁ TRỊ MỚI, THÀNH CÔNG MỚI

Thông báo kết luận phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã khẳng định quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ...

NĂM 2024 QUẢNG NAM SẼ TỔ CHỨC 149 LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO 11.814 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024; theo đó trong năm 2024 sẽ tổ chức 149 lớp đào tạo, bồi...

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập