Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Chiều ngày 16/12/2022, UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.


Chủ trì hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành là đầu mối hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, tổng số TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp là 1.447 TTHC. Trong đó, tổng số TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp được phê duyệt chiếm tỷ lệ 82% (cấp tỉnh 1.215 TTHC, cấp huyện 215 TTHC, cấp xã 93 TTHC).

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 126 TTHC cắt giảm ít nhất 10% thời gian giải quyết so với quy định; phê duyệt 9 TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính; phê duyệt thực hiện trả kết quả ngay trong ngày đối với 36 TTHC cấp tỉnh; 66 TTHC cấp huyện và 94 TTHC cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích, đóng góp trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022, đồng thời đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành, Bộ phận Một cửa các cấp trong năm 2023 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đối tượng phục vụ; tập trung gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh, đồng thời, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh. 

Tại Hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể Sở Công Thương đã có thành tích trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022.

Tin: Văn phòng Sở Công Thương

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập