Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ, VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2020 của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020.

Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 25/9/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 07 cơ quan, đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam; Làng Hòa Bình Quảng Nam; Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam; Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và Phòng Người có công thuộc Sở.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ năm 2020. Cụ thể: đã cơ bản khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ ra qua kiểm tra công tác cải cách hành chính trong các năm 2018 và năm 2019; kịp thời ban hành, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; bố trí lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính; ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định về tổ chức, hoạt động trong phạm vi thẩm quyền và các quy chế điều hành khác; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở về công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ; cử viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; bước đầu có sự triển khai sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam; công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đúng quy định; Sử dụng, bảo quản tốt con dấu của đơn vị; đã triển khai sử dụng phần mềm Q-Office mới và mail công vụ...

Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của nhiều đơn vị như: Vẫn còn đơn vị xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động chưa gắn với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm; việc sử dụng phần mềm Q-Office mới và mail công vụ chưa được đồng đều; còn có một vài đơn vị chưa sử dụng chữ ký số; thể thức, kỹ thuật trình bày một số văn bản thuộc thẩm quyền chưa đúng quy định; có đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra đề nghị các đơn vị: Tiếp tục quan tâm sắp xếp viên chức, người lao động phù hợp hơn với vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đó thực hiện việc trả lương và các chế độ có liên quan, cử đi đào tạo, bồi dưỡng... đảm bảo quy định; sớm củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân sự đối với một số vị trí việc làm thuộc đơn vị còn thiếu; tăng cường nghiên cứu các sáng kiến về cải cách hành chính; thường xuyên cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở; thực hiện đúng quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ; thường xuyên sử dụng mail công vụ trong giao dịch gửi - nhận công việc; triển khai sử dụng chữ ký số; sử dụng hiệu quả hơn phần mềm Q-Office mới...

Tiếp thu các ý kiến đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Đoàn Kiểm tra tổng hợp, kiến nghị với lãnh đạo Sở và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục có các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện tại đơn vị, góp phần nâng cao hơn hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến./.


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ, tổ chức cán bộ năm 2020 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ, tổ chức cán bộ năm 2020 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam

Tác giả: Thu Hương - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập