Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác cải chính hành chính

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: cải cách hành chính giữ vai trò quan trọng phát triển của tỉnh Quảng Nam; Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh  luôn xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam. Để đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam nhất là chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử trong tình hình hiện nay, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn tỉnh là yêu cầu rất cần thiết. Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các học viên nắm chắc mục đích, yêu cầu, hoàn thành nội dung, chương trình của lớp bồi dưỡng, chú trọng các nội dung trọng tâm, các vấn đề liên quan đến thực tiễn như: thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam....,trên cơ sở đó nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo Kế hoạch, trong thời gian tham gia lớp Bồi dưỡng, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phố Đà Nẵng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và nội dung cơ bản chính quyền điện tử cấp tỉnh; Kỹ năng khảo sát sự hài lòng người dân tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã; Kỹ năng tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện cải cách hành chính; Một số nội dung về văn hóa công vụ trong hoạt động thực thi nhiệm vụ và giải pháp thực hiện văn hóa công vụ trong công tác cải cách hành chính; Áp dụng pháp luật trong cải cách hành chính nhà nước; Hướng dẫn, triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính cấp huyện và xã.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về công tác cải cách hành chính dành cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong tình hình mới./.


Hình ảnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Hình ảnh khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Tác giả: Nguyên Thảo - Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập