Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tổ kiểm tra, khảo sát thực tế công tác cải cách hành chính năm 2020

Triển khai Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức đợt khảo sát, kiểm tra thực tế tại các địa phương: UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Quế Sơn, UBND huyện Nông Sơn, UBND huyện  Núi Thành, UBND huyện Đông Giang và UBND thành phố Hội An. Nội dung kiểm tra, khảo sát thực tế gồm:

(1) Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định;

(2) Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra: Việc tuân thủ các quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, việc cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định; Kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính được lưu tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Về số lượng hồ sơ, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết so với nội dung công bố, công khai và các quy định của pháp luật; việc lưu trữ hồ sơ; Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế:

+ Việc cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục trên phần mềm một cửa điện tử, số hóa hồ sơ đầu vào;

+ Việc xử lý, tác nghiệp và cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử;

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

(3) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính: Công khai địa chỉ cơ quan; địa chỉ thư điện tử; số điện thoại chuyên dùng; bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tình hình tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định.

(4) Kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổ kiểm tra, khảo sát thực tế theo phương pháp: Xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiểm tra thực tế việc niêm yết thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra toàn diện Bộ phận một cửa. Tổ kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số thủ tục hành chính và đề nghị cung cấp một số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để xem xét, đánh giá. Ngoài ra, Tổ kiểm tra, khảo sát tiến hành kiểm tra đột xuất 30% số xã, phường, thị trấn trực thuộc UBND các huyện, thành phố được kiểm tra./.

Nơi tiếp nhận giao trả hồ sơ thuộc UBND xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn
Nơi tiếp nhận giao trả hồ sơ thuộc UBND xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn

Tác giả: Nguyên Thảo - Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập