Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025

Ngày 13/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 642/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện
Đề án văn hóa công vụ

Với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày và trên các lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Ngoài ra, yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm và liên tục trong các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ từ nay đến năm 2025. Phong trào thi đua phải được tổ chức sâu, rộng trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Nội dung thi đua

Đối với tập thể: thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; đối với đơn vị có trang phục riêng, phải thực hiện theo quy định của ngành; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết; giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật …; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Nội vụ phát động, tổ chức triển khai thực hiện.

Tiến độ thực hiện

Kế hoạch đặt ra năm 2019 sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua và phát động Phong trào thi đua.

Năm 2022, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2025) và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch và đặc điểm tình hình của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động; Thủ trưởng các đơn vị phát huy trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu, tổ chức triển khai thực hiện và hàng năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện; phát hiện, giới thiệu nhân rộng các điển hình điển hình tiên tiến; xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, đề nghị các hình thức khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua.

Nguồn tin: www.moha.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập