Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Sáng ngày 08/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.


Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Tấn Triều- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các Phòng, ban thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở báo cáo sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm, đồng chí Chánh Văn phòng Sở báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Theo đó, công tác cải cách hành chính của Sở có nhiều chuyển biến tích cực, Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 03 trên bản xếp hạng chỉ số của Sở, ban, ngành thuộc tỉnh với tổng điểm là 83,58 điểm cùng hạng với năm 2017 và tăng 3,39 điểm. Năm 2018, Sở đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, tích cực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện; các Phòng, ban tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời nghiêm túc chấn chính lề lối, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng trong năm, Sở  đã thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và biên chế; thực hiện đề án sắp xếp các phòng, ban và chính sách tinh giản biên chế; hoàn thành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được quan tâm trong đó đã triển khai 15 TTHC mức độ 3, 4; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các TTHC được Sở quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả. 


Đơn vị Bắc Trà My phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tại hội nghị sau khi nghe phát biểu thảo luận của các đơn vị, địa phương và phát biểu phản hồi của Lãnh đạo Sở cùng các Phòng, ban thuộc Sở, đồng chí Huỳnh Tấn Triều đánh giá cao các mặt đạt được trong công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm và công tác công tác cải cách hành chính trong năm 2018; chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế thông qua các kết quả của từng lĩnh vực và tiêu chi cụ thể trong bảng xếp hạng chỉ số Par Index, DDCI,... của Sở năm 2018.


Lãnh đạo Sở tặng bằng khen cho các tập thể

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng giấy khen cho 06 tập thể 07 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.Thanh Thủy - Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập