Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam tăng 09 bậc, xếp 33/63 tỉnh, thành phố cả nước

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021); tỉnh Quảng Nam đạt 86.58 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm các tỉnh đạt chỉ số trung bình trên 80%.

Năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC nhằm kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống dịch và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Sở Nội vụ phối hợp cùng các cơ quan tích cực tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực cải cách hành chính, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 cho thấy các lĩnh vực tăng điểm, tăng bậc như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Hiện đại hóa hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC…  Kết quả thẩm định chỉ số của Trung ương cho thấy việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và kết quả nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện đúng các quy định, các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đặt ra. Các Bộ, ngành Trung ương đánh giá và ghi nhận điểm khá cao với các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Các đơn vị và địa phương tích cực nghiên cứu, có giải pháp đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, qua phân tích kết quả trên cho thấy các nội dung mất điểm đều diễn ra qua nhiều năm liền nhưng chưa được khắc phục dứt điểm như công tác chỉ đạo điều hành chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại ở cả 3 cấp chính quyền nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, cấp phiếu lý lịch tư pháp;  việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công chưa đầy đủ theo quy định; tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư còn chậm; thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách chưa đạt 100%; tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định; số doanh nghiệp mới thành lập không đạt tỷ lệ tăng 20% so với năm 2020; mức độ thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong năm 2021 còn thấp… 
Nhằm khắc phục những hạn chế, quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính mà Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian tới cần bám sát tình hình, yêu cầu thực tiễn của cải cách hành chính để đề ra các giải pháp cụ thể tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo đột phá, trước mắt tập trung thường xuyên rà soát, tăng cường đổi mới, sáng tạo và mạnh dạn triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới, kịp thời tháo gỡ rào cản thể chế, cơ chế, chính sách, giúp phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế. Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; biểu dương, nhân rộng các gương sáng điển hình, mô hình cải cách mới hay những giải pháp, sáng kiến cải cách có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Duy trì, phát huy hiệu quả của đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính và thành lập tổ công tác theo dõi giải quyết những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; có chế tài mạnh đối với các trường hợp phản ảnh có biểu hiện vòi vĩnh, chung chi trong giải quyết các thủ tục hành chính. Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ của cấp trưởng, phó phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và chuyên viên trong giải quyết thủ tục hành chính; xác định đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Có giải pháp nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ, không đúng hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng; xử lý nghiêm khắc các trường hợp tái phạm, kéo dài. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đúng với quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính cho các địa phương, đơn vị; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện thí điểm giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong ngày. 
Với quyết tâm cao độ của các hệ thống chính trị và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, cùng sự đồng lòng của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hy vọng công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam gặt hái được những kết quả khả quan.
Tin: Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập