Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Quảng Nam năm 2021

10/5/2022, Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.


   Năm 2021, Quảng Nam đạt 42,1 điểm giảm 1,18 điểm so với năm 2020, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp, tỉnh cao nhất là Thừa Thiên Huế đạt 48,059 điểm.

Kết quả 08 chỉ số nội dung thì có 02 chỉ số nội dung tăng điểm số, so với năm 2020 (cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử), 06 chỉ số nội dung vừa giảm về điểm số (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; quản trị môi trường)

Trong 08 chỉ số nội dung thì có 01 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (cung ứng dịch vụ công), 01 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao (quản trị điện tử ), 05 chỉ số nội dung trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị môi trường); 01 chỉ số nằm trong nhóm điểm thấp nhất (là chỉ số thủ tục hành chính công)./.


Tin: Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập