Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án "Cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025"

Ngày 07/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án "Cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025".

Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là: Tập trung hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3441/QĐUBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công: thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: thuộc nhóm 06 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

- Chỉ số đánh giá chuyển đổi số: thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ nội dung từng nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ với công việc chuyên môn để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường sự đánh giá, giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai đề án cải thiện các chỉ số, không chạy theo thành tích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từng chỉ số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

File văn bản tại đây

Tác giả: Nguyên Thảo - Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

 
Thông báo kết quả cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 (Ngày đăng: 14:18 | 21/12 )
Quảng Nam ban hành Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025". (Ngày đăng: 9:52 | 01/12 )
Quảng Nam phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 15:44 | 02/11 )
Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. (Ngày đăng: 15:17 | 14/10 )
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tổ chức hỗ trợ, đối thoại trực tuyến trên Website Cục Thuế- quangnam.gdt.gov.vn (Ngày đăng: 10:41 | 29/09 )
Quảng Nam đạt 100% phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Ngày đăng: 10:23 | 23/09 )
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Ngày đăng: 16:19 | 01/09 )

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập