Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Quảng Nam phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, ngày 02/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động đợt thi cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


Mục đích tuyên truyền phổ biến mục tiêu, tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

          Đối tượng thi đua gồm 05 nhóm:

          Nhóm 1: bao gồm các Sở, Ban, ngành;

          Nhóm 2: bao gồm UBND các huyện miền núi;

          Nhóm 3: bao gồm UBND các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố;

          Nhóm 4 : bao gồm các xã, thị trấn thuộc UBND các huyện miền núi;

          Nhóm 5 : bao gồm các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện đồng
bằng, thị xã, thành phố.

          Các tiêu chí để làm căn cứ trao giải

          - Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị, địa phương tối thiểu đạt 10% so với tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết.

          - Tỷ lệ phần trăm (%) hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đúng hạn, trước hạn trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tính theo thang điểm 100.

          - Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn sẽ được quy đổi thành điểm trừ: nếu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hạn 1% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết thì trừ 01 điểm; điểm trừ tối đa 05 điểm.

          Thời gian phát động thi đua tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022.

          UBND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết và trao giải theo từng nhóm.

Tin: Công Vũ - Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập