Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hoàn thành công tác đào tạo 500 cán bộ nguồn chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016

Ngày 29/6/2016 tại Trường Chính trị Quảng Nam tổ chức bế giảng lớp Đề án 500 - Khóa IV, đồng thời tổng kết công tác đào 500 nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

Tham dự có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Khóa IV - Đề án 500, gồm 107 học viên thuộc 14 huyện, thị xã đủ điều kiện tốt nghiệp. Sau hơn 01 năm được bồi dưỡng kiến thức trung cấp lý luận chính trị - hành chính, kỹ năng, nghiệp vụ về lãnh đạo, quản lý, thực hành công vụ ở cơ sở các em được phân công về các xã, phường, thị trấn công tác. Như vậy, tính đến nay, Trường Chính trị đã hoàn thành chương trình đào tạo cho 04 khóa với 522 học viên (tăng 22 học viên do các huyện xin thêm chỉ tiêu), đạt 104,4% mục tiêu Đề án của UBND tỉnh về tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016. Trong đó, khóa một 107 học viên, khóa hai 161 và khóa ba 147, khóa bốn 107 học viên. Huyện Thăng Bình có 44 học viên được đào tạo, huyện Duy Xuyên 43, huyện Núi Thành 42, thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh 41, huyện Đại Lộc 38, huyện Tiên Phước 31, thành phố Hội An 30, thành phố Tam Kỳ, huyện Quế Sơn 29, huyện Hiệp Đức 23, huyện Đông Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn 22, huyện Nam Trà My 19, huyện Nam Giang 17, huyện Tây Giang 15 và huyên Nông Sơn 14 người được đào tạo. Hầu hết các em về địa phương công tác đều phát huy tốt kiến thức đã học ở trường, đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ ở xã, phường, thị trấn, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong thời gian qua.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp

Đến nay cơ bản đã hoàn thành một số mục tiêu của Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016; qua 5 năm thực hiện Ban Điều hành Đề án 500 đã tổ chức xét tuyển 4 khoá với tổng số 520 học viên; trong đó, thạc sỹ: 02 người (chiếm tỷ lệ 0,38%), đại học: 518 người (chiếm tỷ lệ  99,62%); giới tính nam: 231người (chiếm tỷ lệ 44,13%), nữ: 289 người (chiếm tỷ lệ 55,87%), về chuyên ngành, tài chính - Kế toán: 254 người (chiếm tỷ lệ 48,85%), xây dựng - kiến trúc: 73 người (chiếm tỷ lệ 14,04%), văn hoá xã hội: 52 người (chiếm tỷ lệ 10%), luật, hành chính: 31 người (chiếm tỷ lệ 5.96%), tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai: 72 người (chiếm tỷ lệ 13,85%), ngành khác: 38 người (chiếm tỷ lệ 7,3%).

Để học viên yên tâm công tác và đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đã tổ chức thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khoá I, II và III thuộc các huyện đồng bằng (các huyện miền núi được tuyển dụng không qua thi tuyển), sau khi có kết quả thi, UBND các huyện đã ra quyết định tuyển dụng và xếp ngạch đối với các thí sinh trúng tuyển. UBND tỉnh đã kịp thời bổ sung kinh phí để các huyện, thành phố thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên theo đúng quy định tại mục 3.4 của Đề án ban hành kèm theo Quyết định 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát bảo đảm 100% học viên Đề án 500 được sử dụng, bố trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các học viên Đề án, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn bảo đảm sử dụng có hiệu quả tạo bước đột phá về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và trình độ, thật sự có tâm và có tầm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung Kiên - P.XDCQ&CTTN

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập