Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"

Thăng Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2021, huyện Thăng Bình tiếp tục chọn chủ đề là năm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Mục tiêu phấn đấu là các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản...

Hiện thực hóa các nhiệm vụ đột phá chiến lược

Cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư, trọng tâm là chống sức ỳ, tiêu cực, tự thỏa mãn và khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong đội ngũ cán bộ các cấp; tạo đột phá trong xây dựng chính quyền...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá mới

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 1.2, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành...

Quảng Nam, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn...

Xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Nhiệm vụ của ngành nội vụ có vị trí, vai trò rất quan trọng, thiết thực xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu...

Xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

Làm thế nào để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống; các cấp, ngành cần làm gì để thúc đẩy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; vì sao phải quyết tâm thực hiện quản trị nhà...

Hải quan tỉnh Quảng Nam chạy “nước rút” hoàn thành chỉ tiêu thu thuế

Tính đến ngày 15/12/2020, số thu thuế XNK qua Cục Hải quan Quảng Nam đạt gần 4.735 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, đạt 91,4% so với chỉ giao (5.250 tỷ đồng).

Tin tức - Sự kiện

Thăng Bình đẩy mạnh cải cách hành chính
Năm 2021, huyện Thăng Bình tiếp tục chọn chủ đề là năm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Mục tiêu phấn đấu là các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản...

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập